Whistleblower

Är du en whistleblower?

Vi ser alla korruptionen runtomkring oss. En del ser det närmare än andra. Är du en som kan och vill varna människor om pågående korruption. Vi publicerar mer än gärna din information här på världsbyggarna.se och garanterar samtidigt din anonymitet.

Whistleblower eller på svenska Visslare[1] (ibland även direktöversättningen Visselblåsare[2]) är ursprungligen ett engelskt begrepp[3][4] för en person som påkallar, oftast genom massmedia, uppmärksamhet om korruption eller andra oegentligheter, och som i vissa fall löper risk att drabbas av negativa konsekvenser för detta.

Begreppet kommer från att engelska poliser för att påkalla kollegors och allmänhetens uppmärksamhet om pågående brott, en gång i tiden använde sig av visselpipor. (från Wikipedia)