Vem är Världsbyggarna?

Då jag snart i tjugo år har funderat och studerat över vår utsatthet av främst globala företag och fenomen har jag  de senaste åren verkligen fått mina misstankar bekräftade. Det avancerade kugghjulssystemet (marknadskrafterna och politiken) och vars detaljer den vanliga människan aldrig ser, uppvisar en form av centralisering, eller globalisering. Till och med bibelns profetior talar om att alla nationer skulle “gå ihop” under en speciell tid i historien. Globaliseringsfenomenet får sin kraft ifrån en liten klick elit som jag har valt att kalla för Världsbyggarna. Man kan säga att de befinner sig överst på den kapade pyramiden precis under det allseende ögat.

Inte nog med att Världsbyggarna har en s.k. “dold agenda” och som i och för sig börjar synas mer och mer, men ännu värre är deras självutnämnda ledarskap över världens tillgångar, i form av företag, pengar och ja; människor. De når sina mål genom olika slutna och hemliga sällskap där man i de högsta nivåerna bedriver ockultism och gör upp “affärerna” (företags & politiska) i det fördolda innan de gör det en gång till i det offentliga rummet, i ditt vardagsrum på TV. Vi blir bara som en trollbunden publik i en teaterföreställning. Media  hjälper till att sända de “rätta” signalerna som Världsbyggarna behöver för att styra den breda massan.

Ja som du ser försöker jag säga att det finns en större plan. Jag ser ett sammanhängande mönster där banker, multinationella företag, media, politik, och till och med terrorism tjänar som ett medel för denna centralisering. Vi känner igen fenomenet om vi studerar historia, “söndra för att sedan ena“. Detta har varit och är fortfarande det effektivaste receptet att få den breda massan att enas under en fana eller ideologi. Idag är det GLOBALISMENS fana man försöker samla männikosr kring och organisationen Förenta Nationerna (FN) kommer att förkroppsliga denna fana i en snar framtid, förslagsvis genom demokratiska val.

Ordet VÄRLDSBYGGARNA är egentligen ett varumärkes skyddat namn men varumärkesinnehavaren har givit sin tillåtelse att www.varldsbyggarna.se får använda detta namn.