Symbolism

Symbolon är det grekiska ordet för “symbol” och som betyder; sätta samman, göra helt, helig göra.

CHALMERS FrimurarlogotypIdag använder olika företag, skoror (bilden till vänster; Chalmers) och organisationer olika symboler. Det många inte tänker på att flera av dessa kända logotyper i själva verket är symboler från förr. Många av dessa symboler vördas inom hemliga sällskap.

Världsbyggarna använder symboler för olika syften. I början var det bara inomdessa slutna sällskap man kände till och delade dessa symboler som en “helig” föreningsband mellan dessa bröder. Vissa symboler har en starkare och viktigare undermening medan andra inte.

Den senaste tiden har Världsbyggarna använt dessa symboler för att markera sin position och revir på världsmarknaden. Idag sätter alla företag mycket stor vikt vid att marknadsföra sin själ eller idé via sin logotyp. Man anser numera dessutom att det dyraste ett företag äger är sin symbol och inte varorna i sig.

Genom sina symboler säljer man in sin företagsidé samtidigt som man otvivelaktigt förknippar det med globalism. Detta är precis vad de vill, sälja in idén att vi alla skall fungera i ett globalt sammanhang för allt hänger ihop. Nästa normala steg blir att politiken också kommer att centraliseras under en s.k. världsregering.

Genom att analysera företagets tjänster och varor, deras filosofi och inte mins symbolismen kan vi avslöja vilka värderingar som “döljer” sig bakom idén de försöker sälja. De flesta symboler har dubbeltydningar, en ratt sa sjalvklar forstaelse men ocksa en mer dold forsaelse. Nar jag skriver om olika logotyper tar jag ofta med den dolda aspekten.