Syftet med hemsidan

Världsbyggarna är en alternativ nyhetsportal som belyser denna världs korruption orsakad främst av en liten klass elit. Dessa gör allt i sin makt för att införa sin hittills dolda agenda, New World Order, med en s.k. världsregering. Centraliseringen och omstruktureringen pågår nu för fullt mitt framför våra ögon och går under ett välkänt namn; GLOBALISERING.

Globaliseringen skall leda till att redan rika människor skall bli ännu rikare och få mer makt. Med pengar kan man köpa vilken politik som helst som för stunden passar dessa mega företag. Att bygga en “Socialistisk Super Kapitalism” som omfattar hela världen är målet för Världsbyggarna. De kommer att kunna kontrollera människor ekonomiskt, politiskt och även slutligen religiöst.

Finns det krafter som kan motverka denna globalisering idag? Kanske kan de försena den en aning. Men sanningen är att vi har fått en ny verklighet som är här för att stanna och utvecklas ett tag. Detta som varit fördolt i flera generationer basuneras ut av “de rätta” topp politiker och företagsledare som en ny verklighet, en verklighet som vi blivit påtvingade;  ”New World Order“. Den breda massan har ingen möjlighet till påverkan över de som faktiskt leder den ekonomiska världen och som i sin tur sätter den politiska agendan. Denna maktstruktur och ledarskapsordning upprepas idag i alla större företag och är inget främmande. Den bygger på en pyramid form där de längst under göder makteliten i toppen och där seende horisonten är större ju högre upp i pyramiden man befinner sig. Världbyggarna förfogar idag faktiskt över alla styrinstrument som de behöver för att snart skapa en världsregering. Aldrig tidigare i historien har man haft denna möjlighet att basunera ut sin ideologi globalt via olika kanaler (politik, media, företag och produkter/tjänster) som de förfogar över. Man kommer sannolikt på något sätt bilda en världsregering och kanske till och med sjösätta hela sitt politiska monster. Men det finns en antagonist som få verkar se, eller vilja se. En omvälvande situation de flesta inte tror skulle vara möjlig.

Denna sida (www.världsbyggrana.se) är tänkt att ligga som grund som en marknadsplattform för en roman som jag har börjat arbeta med på min fritid. Sidan skall också fungera som en s.k. idéverkstad där jag gärna tar emot kommentarer och synpunkter på artiklar som jag skrivit för att ev få nya infallsvinklar och kanske till och med berika till min story. Vi behöver alla vidga vår kunskap för vad som faktiskt händer i globalt i världen. Jag vill dela med mig av min seendehorisont i form av artiklar och i framtiden genom några böcker och samtidigt vill jag ta del av din seendehorisont, av vad du ser “utanför boxen” som är värt att lyfta till allmänheten.

Gör även en god gärning och sprid gärna denna sida till dina vänner. Kanske de också ser och upplever “oförklarliga” händelser runtomkring sig och vill kanske veta mer. Mitt mål är att slutligen sluta att arbeta för den korrupta etablissemanget och göra något själv. Hålla föredrag i detta ämne och kanske skriva böcker.

Copyright. Du får gärna använda mina artiklar så länge du uppger källa (www.varldsbyggarna.se) och skribent (Tom Grimeton). Om du skulle vilja använda några bilder måste du först kontakta mig eftersom jag i vissa fall inte får lämna bilder vidare utan fotografens/illustratörens medgivande.