Spänningsstrategi

Spänningsstrategi :Genom att skapa och bygga motsättningar (motpoler/ying-yang) in i samhället lurar Världsbyggarna slugt människor att dela in sig i olika “lag” varefter man triggar igång spänningar med hjälp av bl.a. nationalism och religion. Dessa skall utlösa revolter för att sedan tjäna Världsbyggarnas syften.”

Spänningsstrategin skapas med bl.a. politiken och religionen.