Du blir programmerad av TV´n!

Alan Watt om hur tv och andra medier programmerar folk.

 

Se hela filmer här, ca 60 minuter uppdelad på sex bitar.

 

 

 

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6