EU stoppar effektiva silverjoner!

Stamceller är märkliga, ospecialiserade celler vilkas slutliga funktion ännu inte bestämts. De kan utvecklas till många olika celltyper genom en process som kallas differentiering. I de tidiga stadierna av fosterutvecklingen differentierar stamcellerna i embryot till alla celltyper i kroppen – hjärnceller, ben, hjärta, muskler, hud etc.

Forskarna ser stora möjligheter att utnyttja den enorma potentialen hos dessa embryonala stamceller för att behandla många olika sjukdomar. Exempelvis orsakas både Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom av skador på vissa cellgrupper i hjärnan. Genom att transplantera embryonala stamceller i den skadade delen av hjärnan hoppas forskarna kunna ersätta den förlorade hjärnvävnaden.

Robert O. Becker gjorde den fantastiska upptäckten att celler som utsätts för silverjoner faktiskt dedifferentierar och blir till stamceller. Dessa celler kan i sin tur differentiera och bli till den specialiserade celltyp, t ex hud- eller bencell, som det område som cellen befinner sig i kräver. Detta är förklaringen till att sår och brännskador läker effektivare och snabbare i kontakt med kolloidalt silver. Det kolloidala silvret håller samtidigt området bakteriefritt så att det inte drabbas av infektioner under läkningen. Han konstaterade också att bakterierna inte utvecklar resistens mot kolloidalt silver, vilket användandet av vanlig antibiotika gör.

Numera har myndigheterna lagt ett förbud mot oralt intag gällande silverjoner. Dock är det lika ofarligt att förtära som innan. Man kan fortfarande köpa i handeln, men nu som vattenrenare genom att tillsätta en skvätt i vattnet. En en- till tvåprocentig inblandning av kolloidalt silver med 10 ppm styrka, desinficerar dricksvatten under lång tid. Silverjonerna dödar bakterier, virus och svampar och ser till att de inte kan föröka sig ohämmat.

Kolloidalt silver är definitivt också ett billigt sätt att se till så att människor i tredje världen får tillgång till rent dricksvatten! En riktig s.k. silver bullet. Att skicka ner utrustning för produktion av kolloidalt silver till människor i tredje värden, vore ett av de absolut bästa sätten att hjälpa dom få ordning på sin livssituation. Man skulle den vägen få hjälp med att rena sitt vatten, samtidigt som man enkelt kan behandla diverse infektioner. Kolloidalt silver sägs även slå effektivt mot HIV och AIDS (har en vän till mig som jobbar med detta på frivillig basis och har hjälpt många människor att bli friska från sina HIV och AIDS virus), vilket hade lett till att vi kunnat få bromsat den framfart med vilken farsoten sprids.

Tyvärr är det väl så att världssamfundet, med FN i spetsen, kanske inte innerst inne vill få bukt med alla sjukdomar – det hade indirekt lett till en kraftig befolkningsexplosion, med alla de problem som det medför. Men med rätt styrning och familjeplanering, så borde man kunna satsa på att ge folk en drägligare tillvaro, en tillvaro som inte består av så mycket lidande och onödiga sjukdomar!

Silver har använts för bekämpning av mikroorganismer ända sedan antikens dagar. De gamla grekerna klädde insidan av vatten- och vintunnor med silver, innehållet höll sig färskt mycket längre då. Amerikanska nybyggare använde sig av knepet att lägga en silverdollar i mjölken, då klarade den sig bättre. Till och med i Sverige så visste man i början av 1900-talet värdet av att lägga en silverslant i vattenkärlen för att motverka att vattnet blev skämt i förtid.

Vissa instanser, mestadels desinformationsgrupper från läkemedelsföretagen, hävdar att det skulle vara skadligt att få i sig silver. Samtidigt som andra hävdar att det är ofarligt. FN-organet WHO har nyligen släppt alla övre gränsvärden för rent elementärt silver – beroende på att man konstaterat att elementärt och joniskt silver inte orsakar någon skada i människokroppen. EU och den Svenska livsmedelsverket har däremot förbjudit att använda silverjoner invärtes från första januari 2010.

Läs även THE SILVER BULLET, sanningen om silver.