Krigsguden -Flertusenårig symbol

Symbolen för VOLVO, en cirkel med en pil som från ytterkanten pekar snett uppåt höger, är inget mindre än symbolen krigsguden Mars.

Ursprungligen var Mars namnet på en naturgudomlighet. Han synes ha varit gud för alla de fornitaliska stammarna men på så sätt att var och en hade sin.

Troligen uppfattades han från början som en jordens gudom, så att han alltefter jordens olika betydelse kunde tänkas dels som vårens och fruktbarhetens, dels som dödens gud. Han var även en spådomsingivelsens skyddsgud, med hackspetten till heligt djur. Han troddes beskydda åkerbruket och boskapsaveln, skydda frukten på jorden samt hjordarna, och åt honom är oxen vid plogen helgad.

I historisk tid var Mars krigsguden. Till honom ställde romarna böner och löften i krig och

fältslag och åt honom frambars tackoffer och byten. I Rom firades han sedan urminnes tid på det av honom uppkallade Marsfältet norr om staden. För utövande av Mars kult fanns dels en särskild offerpräst, flamen martialis, dels saliernas prästerskap som i mars månad och oktober med lansen och de heliga sköldarna ancilia i krigisk dräkt utförde en vapendans till gudens ära.

Mars hade i Rom flera helgedomar, den äldsta i den gamla kungaborgen Regia, vidare ett altare på Marsfältet och ett tempel utanför Capenskaporten. Augustus byggde åt Mars Ultor (“hämnaren”, nämligen med avseende på Julius Caesars mord) ett präktigt tempel vid Forum Augusti och ett mindre på Kapitolium.

Det är för övrigt också den västerländska kulturens äldsta ideogram och betecknade ursprungligen planeten Mars i romarriket. Romarnas krigsgud likställs med grekernas krigsgud Ares. Mars var son till Juno och Jupiter och biträddes av Bellona, som ibland anses som hans hustru, och var Venus älskare.

Symbolen representerar också  maskulint genus. Dock uppstod tidigt en relation mellans marstecknet och den metall av vilken de flesta vapen smiddes, nämligen järn. Därför kan också märket kallas för järnmärket.

Järnmärket på bilen skulle associera till den anrika svenska järnhanteringen; stål och styrka och med det också till egenskaper som säkerhet, kvalitet och hållbarhet. Men i själva verket är symbolen till Marsgudens ära, han som håller i spjutet och skölden (symbolen).

Fler exempel på krigsguden Mars symbol på Volvobilar;